Ngày Thường

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ”

Thái Hà (14.02.2022) – Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ. Quả thật, Ta báo các ông hay: …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên: “Phúc cho các ngươi”

Thái Hà (13.02.2022) – “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên: “Ta thương đám đông”

Thái Hà (12.02.2022) – Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên: “Hãy mở ra”

Thái Hà (11.02.2022) – Khi ấy, […] người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Scholastica: Khi đặt niềm tin vào Chúa

Thái Hà (10.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđôn. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Khi tâm trí xuất phát tư tưởng xấu

Thái Hà (09.02.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế; nhưng chính cái từ con người xuất ra, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Thường Niên: Thờ kính Chúa

Thái Hà (08.02.2022) – […] Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ được tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch”. Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần V Thường Niên: “Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”

Thái Hà (07.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Gienêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo cạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Agatha: “Chúa động lòng thương”

Thái Hà (05.02.2022) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm, và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên: Làm theo tiếng lương tâm hay làm theo ý riêng

Thái Hà (04.02.2022) – Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó …

Xem thêm