NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại (Extra Patriam) kết thúc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà (05.7.2016) - Phụ tỉnh DCCT Việt Nam tại Mỹ (Houston) đã có ba ngày tôn vinh Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhân dịp kết thúc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tam nhật diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 6 vừa qua. Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng,…

Xem thêm