Bảo vệ sự sống

Hành trình viếng nghĩa trang thai nhi của các nhóm Bảo Vệ Sự Sống trong TGP Hà Nội

Thái Hà (14.11.2016) - Ngày thứ Bảy 12/11 vừa qua, các nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) Thái Hà, Từ Châu, Hoàng Nguyên và Hòa Mục đã có chuyến đi viếng thăm các nghĩa trang thai nhi, đồng thời họp mặt chia sẻ về công việc BVSS và hiệp dâng thánh lễ tại nhà giáo…

Xem thêm