Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ (page 5)

NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Cha Phao lô Đinh Khắc Tiêu, vị linh mục khơi nguồn phong trào canh tân đặc sủng tại Việt Nam qua đời tại Hòa Kỳ

CHA PHAOLÔ ĐINH KHẮC TIỆU, VỊ LINH MỤC KHƠI NGUỒN PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG TẠI VIỆT NAM QUA ĐỜI TẠI HOÀ KỲ ……………………..……………. CHA PHAOLÔ ĐINH KHẮC TIỆU, CSsR (Cha Sáu Tiệu) – sinh ngày: 02.03.1926 – khấn Dòng: 15.08.1951 – thu phong Linh mục: 08.09.1956 – về …

Xem thêm