BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Maria Vianney: Ý nghĩa của việc này là gì?

Thái Hà (04.08.2016) - Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. (Mátthêu 16,20) Tại sao Chúa Giêsu cấm các môn đệ loan truyền Người là Đấng Kitô? Lẽ ra họ nên rao giảng tin mừng này cho mọi người nhưng Chúa Giêsu có lý do…

Xem thêm

Thứ Hai: Lễ Nhớ Thánh Alphongsô Maria Liguori: Những người mang thương tích để chữa lành

Thái Hà (01.08.2016) - Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (Matthêu 14,14) Trước cái chết của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu cảm thấy buồn đến mức Người lánh khỏi các môn đệ và những người đi theo…

Xem thêm