Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 28)

Dòng Chúa Cứu Thế

Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư phân ưu việc Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng từ trần

Ngày 7/3/2016, ngài David Muehlke,  Viên chức Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã thay mặt Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư chia buồn về việc linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng qua đời. Bức thư viết: Thưa cha Nguyễn Ngọc Nam Phong,  Cho phép tôi thay mặt Đại sứ quán Hoa…

Xem thêm