Ngày Thường

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Tất cả mọi thứ… Và còn hơn thế nữa

Thái Hà (24.05.2016) – Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mác-cô 10,28) Bạn đã bao giờ mang tâm trạng giống như Phê-rô khi nghĩ rằng đi theo Chúa Giesu mình đã phải hy sinh tiền bạc, phải dành thời gian…

Xem thêm