Uncategorized

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phao Lô: Hai khuôn mặt, một niềm tin

Thái Hà (29.06.2017) - Bấy giờ, ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống". (Mt 16,13-19) Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều từng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Nếu thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần, thì thánh Phaolô cũng đã năm lần bảy lượt đi lùng…

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Banaba Tông Đồ: Sứ giả Tin Mừng

Thái Hà (10.06.2017) - Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần". (Mt 10,6-13) Đức Giáo Hoàng Piô XII nói với các vị thừa sai sắp đi truyền giáo tại Bắc…

Xem thêm