Uncategorized

“Cánh tay nối dài của đảng” đòi “xử lý nghiêm” cha Antôn Đặng Hữu Nam

Thái Hà (04.05.2017) - Dùng các hội đoàn "cánh tay nối dài của đảng" để quy chụp, dọn đường bắt bớ công dân, tổ chức không cùng quan điểm vẫn là cách được sử dụng bấy lâu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Hội Cựu Chiến Binh, Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Nông…

Xem thêm

“Trải qua một cuộc bể dâu – Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” *

Thái Hà (25.04.2017) - Người nghèo thuộc các sắc dân thiểu số. Nỗi cùng cực xảy đến với họ. Họ không có tiếng nói và cũng chẳng biết kêu ai. Gửi đến quý vị và các bạn hoàn cảnh của những con người ấy. Những câu chuyện xảy ra trên vùng Tây Nguyên Việt Nam.…

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Sinh bởi Thần khí

Thái Hà (24.04.2017) - Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của Người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu…

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Làm theo ý Cha

Thái Hà (04.04.2017) - Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy". (Ga 8,21-30) Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, khi đưa Lưu Bị sang Đông Ngô cầu thân, tướng Triệu Vân được Khổng…

Xem thêm