Home / MỤC VỤ / Sinh Viên & Giới Trẻ (page 2)

Sinh Viên & Giới Trẻ

Bức ảnh của gia đình

Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Ðây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được… Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã …

Xem thêm