Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 21)

Dòng Chúa Cứu Thế

Bài giảng của cha Tổng Quyền DCCT tại Thái Lan

“VẠN TUẾ CHÚA CỨU THẾ!” Bài giảng Lễ Chúa Kitô Vua - Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, của Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Bangkok, Thái Lan. Anh chị em thân mến, Hiện diện với chúng ta hôm nay có Đức…

Xem thêm

Bài giảng tĩnh tâm của Đức hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle cho các thành viên Tổng Công Hội DCCT

Thái Hà (04.11.2016) - Để chuẩn bị đi vào những thảo luận thiết thực và có những quyết định cụ thể cho toàn Dòng trong giai đoạn sáu năm kế tiếp, các nghị viên Tổng Công Hội dành hai ngày đặc biệt tĩnh tâm. “Hãy để Thần Khí của Chúa Phục Sinh nói trong chúng…

Xem thêm