Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 22)

Dòng Chúa Cứu Thế

Đức Hồng Y Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines giảng tĩnh tâm cho các thành viên Tổng Công Hội DCCT tại Thái Lan

Thái Hà (03.11.2016) - Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2016, lúc 8 giờ 30 phút, tại nhà nguyện của Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan, Tổng Công Hội thứ XXV của Dòng Chúa Thế đã chính thức khai mạc. Tổng Công Hội có 100 nghị viên đến từ 82 quốc…

Xem thêm

Khai mạc tháng hành hương kính thánh Giêrađô tại Materdomini, Italy

Thái Hà (20.09.2016) - Ngày Chúa nhật đầu tháng Chính là ngày đầu khai mạc tháng hành hương kính thánh Đền Thờ Thánh Giêrađô tại đền thờ Gerard Majella ở Materdomini di Caposele (Italy). Mặc dầu, theo lịch phụng vụ, ngày kính thánh Giêrađô vào ngày 16.10 hằng năm. Tuy nhiên, theo truyền thống ngay từ…

Xem thêm